Начало вечерней молитвы на сон грядущий на старославянском языке

Содержание

Основные разделы Молитвослова

Текст Скачать гражданским шрифтом .DOC Скачать гражданским шрифтом PDF Скачать на церковно-славянском PDF
Молитвы утренние Скачать Скачать Скачать
Помянник Скачать Скачать Скачать
Молитвы на сон грядущим Скачать Скачать Скачать
Трехканонник (Объединенные каноны Господу, Богородице и Ангелу-Хранителю) Скачать Скачать Скачать
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу Скачать Скачать Скачать
Канон молебный ко Пресвятой Богородице Скачать Скачать Скачать
Канон Ангелу Хранителю Скачать Скачать Скачать
Последование ко Святому Причащению Скачать Скачать Скачать
Благодарственные молитвы после Причащения Скачать Скачать Скачать
Часы и Изобразительны Скачать Скачать
Тропари, кондаки и величания на праздники Господни, Богородичны, святых великих Скачать Скачать Скачать
Тропари, кондаки и величания иконам Божией Матери Скачать Скачать Скачать
Тропари, богородичны и кондаки воскресные восьми гласов Скачать Скачать Скачать
Тропари, и кондаки дневные на всю седмицу Скачать Скачать Скачать
Тропари, кондаки и величания общие святым Скачать Скачать Скачать
Панихида для чтения мирянами Скачать Скачать
Канон о усопшем (усопшей) Скачать Скачать
Лития (окончание панихиды и заупокойного канона) Скачать Скачать
Молитва на принятие просфоры и святой воды Скачать Скачать
Молитва перед выходом из дома Скачать Скачать
Молитва оптинских старцев Скачать Скачать
Молитвы до и после еды Скачать Скачать
Молитвы благодарственные Скачать Скачать
Призывание помощи духа святаго на всякое дело доброе Скачать Скачать
Молитва перед началом и по окончании всякого дела Скачать Скачать
Молитва о путешествующих Скачать Скачать
Молитва по соглашению Скачать Скачать
Пяточисленные молитвы Скачать Скачать
Богородичное правило Скачать Скачать
Чин 12 псалмов Скачать Скачать
Правило от осквернения Скачать Скачать Скачать
Молитвы различные (на потребу) Скачать
Полуношница Вседневная Скачать Скачать
Полуношница Субботняя Скачать Скачать
Полуношница Воскресная с каноном Троице Скачать Скачать
Повечерие малое с каноном Божией Матери Скачать Скачать

Все молитвы краткого правила подряд:

Начало молитв

 
Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

 
Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;

вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом;

не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших;

Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

 
Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя.

И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых.

Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

 
Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

 
А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́;

но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х.

Ами́нь.

Кондак Богородице

 
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти;

ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.

огоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Славянские молитвы на церковнославянском языке

Славянские молитвы принято читать на старославянском языке. Но для современных людей понять их смысл в этом случае бывает очень сложно. Поэтому допускается произносить молитвенные тексты в переводе на русский язык.

Более важными являются основные правила, которые необходимо соблюдать при чтении славянских молитв:

 • Тексты древних обращений к славянским богам произносятся шепотом, но очень четко.
 • Молиться можно только если вы здоровы, и находитесь в хорошем расположении духа, в противном случае молитвы не будут услышаны.
 • В душе должна присутствовать вера, что славянские молитвы эффективны и способствуют гармонизации жизни.

Читать утренние молитвы

Самой известной утренней молитвой древних славян считается обращение в Даждьбогу.

Звучит она на современном русском языке следующим образом:

К прочтению  Защитная Иисусова молитва


«Встает на восточной стороне солнышко Красное, славлю тебя Даждьбоже наш, так как весь мир светом ярким озаряется и радостью наполняется. Душа моя хочет благодати, так как я являюсь Внуком (Внучкой) твоей ДаждьБог. Смотрю я на небо, которое солнцем просыпается и трепетом радостным сердце мое наполняется. В этот момент входит Даждьбог в душу мою. Прими приветствие мое, Ясное Утреннее Солнышко! Душа моя открыта тебе, благослови ее, наполни здоровьем тело мое, сделай меня крепким и сильным, чтобы жизнь моя благодатной стала. Без Тебя, Солнце Ясное, никто не сможет дышать и двигаться. Благословения твоего жду, Даждьбог, на светлость и ясность, чтобы были успешными в сей день все мои благие начинания, а Кривда и Неправда, чтобы канула в глубокую Яму! Слава Даждьбогу!»

Такая молитва должна читаться в момент восхода солнца, при этом нужно обязательно смотреть на восток.

Также славяне часто читали утреннее славление.

Его текст звучит так:


«Род Всевышний! Ты для нас один, но во многих проявлениях. Ты являешься истинным Светом для нас и единой Справедливостью. Ты источаешь Жизнь Вечную, ты — родник безграничной Любви. Ты лечишь наши души и сердца. Славим тебя, явись к нам и управляй нами. Мы своим трудом славу тебе возносим, с каждым днем своей жизни становясь мудрее и сильнее. Мы настоящие защитники Светлого мира и Рода своего праведного. Ты, Боже, воодушевляешь нас, наполняешь радостью, даруешь отвагу и стойкость, учишь терпению. Это позволит пройти наш жизненный путь с честью. Слава тебе Боже».

Текст вечерних молитв

В перечне славянских молитв имеется и специальная молитва, которую рекомендуется читать в вечерний час.

Звучит она так:


«Род Всевышний! Прославляю Тебя, как дитя твое кровное. Пришла ночь на Землю, Велес по ней ступает. Идут души наши в ночи через Навь, пращуров своих во сне глубоком зовут. Велес-Отец будет наши души беречь, чтобы встретили мы в утренний часть с радостью в душе Даждьбога. Слава Родных Богов!»

Также часто перед сном читались молитвы за свой род. Такое славление может звучать так:


«Род Всевышний! Призываю благословляющий божий Свет в нашу жизнь! Приди и благослови силой своей! Природная водица — криница, очисти наши души и помыслы, принеси здоровье. Жизнь благодаря тебе народилась, так обнови наши души, наполни силой род наш. Пусть дети наши будут сильнее и мудрее нас. Аминь».

Нюансы чтения молитвы на сон

Многие задаются вопросом правильно ли слушать вечерние молитвы на сон записанные на запись? Заменить вечерню мольбу прослушиванием православных молитв или песен нельзя.

Апостол Павел говорил, что деятельность человека не важна. Главное, чтобы она была направлена во славу Богу. Перед тем как приступать к чтению, скажите спасибо Господу за все, что вы получили за прошедший день. В каждое слово нужно вкладывать душу и произносить все со смыслом.

Если планируете читать молитвы на церковнославянском, обязательно изучите его и ознакомьтесь точным переводом.

Современная практика предусматривает при чтении молитвы добавлять тексты о:

 • живых;
 • тех, кто покинул этот мир;
 • родственниках;
 • близких людях;
 • мире;
 • добрых деяниях.

Даже если в вашей жизни все идет привычным чередом и вы не замечаете неприятностей, не забывайте об обращении к Господу. Именно на небесах была предрешена ваша участь. Вечерние молитвы на сон грядущий слушать дозволено, но только чтение поможет получить защиту от Бога и получить его поддержку на следующий день.

Для чего нужно молиться перед сном?

Это необходимо для того, чтобы люди постоянно помнили о Боге, о Его любви, а также о важности соблюдения Его заповедей. А обращаясь к Нему с помощью молитв, человек все это вспоминает.
Молитвы, которые входят в группу вечерних, прописаны святыми, имевшими огромный духовный опыт

Следовательно, составленные ими тексты – примеры того, как нужно общаться с Богом. Молиться ему самостоятельно, своими словами, а также о своих потребностях, человек ориентируется на молитвы святых.
Благодаря ежедневным вечерним молитвам христиане становятся духовно сильнее, тем самым тренируя силу воли.

Советы от священников

Какие можно вечерние молитвы слушать на сон грядущий бесплатно? Священнослужители предлагают прослушивать песнопения старцев Оптинской пустыни. Эти чудотворцы славились тем, что могли предугадывать человеческие судьбы. Через их тексты человек осознает какова необходимость в обращении к Богу и становится на путь истины.

Современная православная церковь говорит о том, что не только можно вечерние молитвы слушать бесплатно на сон, но и просматривать церковные видеозаписи

К выбору видео нужно относиться осторожно. На момент прослушивания нужно вникать в смысл и обязательно отложить все занятия

Вечерние молитвы на сон грядущий читать следует совмещая с текстами Оптинских старцев. Каждое священное писание складывалось на протяжении многих веков. В них вложена мудрость, которая поясняет основу веры и осознание ее глубины.

Обращаясь с помощью молитвы, мы передаем дыхание нашей души. Человек практически не способен контролировать свои сновидения, невозможно становится и контролировать остальную жизненную деятельность. Поэтому, произнося вечернее правило молитвы на сон грядущий, мы впускаем Бога в свою жизнь, чтобы он защитил нас и помог. В иной ситуации Господь просто не сможет нам помочь.

Обращаясь к небесам перед тем как уснуть, мы не только обретаем защиту. Но, кроме собственного чувства защищенности, мамы могут молиться и о защите своих детей.

Молитва на ночь для начинающих

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Исповедание грехов повседневное

Исповедаю Тебе Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому и покланяемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, яже содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшия дни и нощи, делом, словом, помышлением, объядением, пиянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностию, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию, лихоимством и всеми моими чувствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах, и ближняго моего онеправдовах: о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему представляю, и имею волю каятися: точию, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

Когда отходишь ко сну, произноси:

В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

Примечания:

— Напечатанное курсивом (пояснения и названия молитв) не читается во время молитвы.

— Когда написано «Слава», «И ныне», надо читать полностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «И ныне и присно и во веки веков. Аминь»

К прочтению  Молитва Господу Богу от лица, кающегося человека

— В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зовем», а не «зовём», «твое», а не «твоё», «мое», а не «моё» и т. д.

Молитвы на сон грядущим

Вечерние молитвы читать принято или сразу же после ужина, или перед отходом ко сну

Желательно делать это пред иконами и зажжённой церковной свечой, однако более важно быть искренними и осознанно произносить каждое слово, ведь молитва это глубинный, сакральный посыл Господу и святым, к которым мы обращаемся

Как правило вечерние молитвы произносятся после основной православной молитвы «Отче Наш», которую предоставил своим ученикам сам Иисус Христос в своё первое пришествие. До и после каждой молитвы по обычаю следует трижды перекреститься.

Особенно важны такие молитвы в сложные времена, которые обычно называют «чёрной полосой», чтобы укрепить дух, собраться с силами, получить дельный совет свыше и помощь. Однако не стоит делать это исходя из корысти. Лучше смиренно преклонить голову, признав свои ошибки и человеческую слабость. Если же в жизни Вас всё устраивает, то такие молитвы приумножат Ваше благополучие и послужат добротным подспорьем во всех делах и начинаниях.

В данной статье мы собрали самые сильные православные молитвы для ежевечерних прочтений Господу Богу, Ангелу-Хранителю, Богородице Деве и прочьим святым в текстовом, аудио и видео формате.

Молитва

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братиям и сродником нашим даруй яже ко спасению прошения и жизнь вечную. В немощех сущия посети и исцеление даруй. Иже на мори управи. Путешествующим спутешествуй. Православным христианом спобо́рствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Заповедавших нам недостойным молитися о них помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братий наших и упокой их, идеже присещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братий наших плененных и избави я от всякаго обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и даждь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Перед началом чтения молитв — нужно настроиться, и не делать ничего в спешке

Как молится человеку, который только пришел к вере во Христа и не знает что делать? После того, как вы приобретете молитвослов, нужно сделать следующее:

 • молитвы вечерние читаются перед сном — необходимо закончить все свои домашние дела, для того чтобы, после чтения молитв, сразу лечь спать;
 • перед чтением молитв, женщина должна надеть платок;
 • перед началом чтения молитв, нужно настроиться, и не делать ничего в спешке;
 • затем следует зажечь лампадку у икон и приступить к беседе с Господом, потому считается, что молитва — одна из форм общения Бога с человеком;
 • во время чтения молитв вас ничего не должно отвлекать, вы полностью должны погрузиться в чтение.

Начало вечерней молитвы на сон грядущий на старославянском языкеПеред началом чтения вечерних молитв, нужно зажечь лампадку у икон и приступить к беседе с Господом

Вечерние молитвы (вечернее правило молитвы на сон грядущим)

Вечернее правило на сон грядущим всегда состоит из нескольких молитв.

Начинаться оно должно пред начертательной молитвой, которая звучит следующим образом:


«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господь мой Иисус Христос, Сыну Божий, молюсь и прошу ради Пресвятой Твоей Матери и всех Небесных Святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Господь наш, слава Тебе».

Для разных категорий верующих мирян выделяется три основных молитвенных правила вечерних молитв:

1. Полное молитвенное правило, напечатано в «Православном молитвослове», которым могут пользоваться опытные верующие.

2. Краткое молитвенное правило, которое состоит из следующих основных молитв:

 • «Царю Небесному»;
 • «Трисвятое»;
 • «К Святой Троице»;
 • «Молитва Господня»;
 • «Боже вечный»;
 • «Благаго Царя»;
 • «Ангеле Христов».
 • от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть»;
 • «Отче наш».

3. Краткое молитвенное правило, которое разработано Преподобным Серафимом Саровским предусматривает чтение следующих молитв:

 • «Отче наш», молитва читается три раза;
 • «Богородице Дево», молитва читается три раза;
 • «Верую».

Когда человек становится верующим и приходит в церковь, он сталкивается со многими непонятными ему вещам. Оказывается, нужно выполнять многие правила, а это не всегда просто. Только столкнувшись с определенными ритуальными трудностями и успешно преодолев их, человек начинает понимать, что таким образом Бог ставит необходимую преграду, отделяющую верующих от грехов.

Обязательным для верующего является чтение вечерних молитв. Молитвенное правило при этом для начинающих может быть сокращено. Допускается читать одну вечернюю молитву. Но при этом каждый вечер обращения к Богу должны быть разными, а их последовательность нужно согласовать со священником. Но при этом следует понимать, вечернее правило занимает не более полчаса, поэтому нужно настроиться на то, чтобы следовать ему полностью.

Для новичков начинать вечернее моление следует с молитвы «Царю Небесный». После этого нужно прочитать короткое взывание к Богу «Трисвятое», затем прочитать молитву «Пресвятая Троице» и закончить вечернее правило следует известной всем молитвой «Отче наш».

Молитва девятая, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

К Тебе Пречистей Божией Матери аз
окаянный припадая молюся: веси, Царице, яко безпрестани
согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и
многажды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся
трепеща: неужели Господь поразит мя, и по часе паки
таяжде творю; ведущи сия, Владычице моя Госпоже
Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая
творити да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице,
яко отнюд имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслию
люблю закон Бога моего; но не вем, Госпоже Пречистая,
откуду яже ненавижду, та и люблю, а благая преступаю. Не
попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодна бо
есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя
спасет, и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, да
бых аз отселе престал сквернодейства, и прочее пожил бых
в повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава,
честь и держава, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым
и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во
веки веков. Aминь.

Вечерние молитвы православные

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

***

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

К прочтению  Вечерняя молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю на старославянском языке

Молитва 3-я, ко Пресвя­то­му Ду­ху

Го́споди, Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, уми­ло­се́р­дися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́: во́льныя моя́ грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя, я́же от ю́ности, и от нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния; а́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х, или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих; или́ о чем прогне́вахся, или́ солга́х, или́ безго́дно спах; или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на мо­ли́т­ве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся; или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о мо­ли́т­ве не ради́х; или́ и́но что соде́ях лука́вое, не по́мню: та́ бо вся, и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Вла­ды́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец: да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю прече­ст­но́е и́мя Твое́, со От­це́м, и Единоро́дным Его́ Сы́­ном, ны́не и при́сно, и во ве́ки. Ами́нь.

Что необходимо еще знать?

 • Читать вечерние молитвы можно как в слух, так и про себя.
 • Проговаривать вечернюю молитву полностью или частично решает христианин, советуясь с духовником или со священником, у которого исповедуется на регулярной основе или с тем, кому больше всего доверяет.
 • Вечернее молитвенное правило объединяет молитвы, которые читают в конце дня или перед отходом ко сну.
 • Тексты молитв, входящие в молитвенное правило, позволено читать не только вечером, но и утром или днем. Они «универсального назначения».
 • Молитвенное правило – пример, который предназначен не отменить или заменить личную молитву, но научить или направить ее.

Древние славянские молитвы богам

Когда говорят о древних славянских молитвах славян, то подразумевают традиционные обрядовые слова, которые славяне использовали для общения с Высшими силами. Слово «молитва» не присутствовало в старославянской лексике. Это связано с тем, что славяне славили своих Богов и. в отличие от христиан,никогда не просили у них чего-либо. Именно поэтому обращения к Богу у славян имело название «славление».

Славления или обращения к Высшим Силам всегда были обязательным атрибутом всех больших обрядовых праздников. Кроме того каждый день древние славяне читали утренние и вечерние славления, такие молитвенные обращения возносились перед трапезой, перед путешествием и перед началом любого дела. Но при этом следует понимать, что древние славянские молитвы не являлись каноном, обращаться к Богу не считалось обязательным мероприятием, делать это нужно было только тогда, когда возникало желание. К примеру, если человек хотел вознести хваление Богу за удачный день, то он это делал. Очень часто возносились славления Перуну за победу над врагами.

Древние славянские молитвы очень разнообразны

Важно выбирать молитвенное обращение правильно. Слова должны произноситься очень искренне и при этом совершенно не обязательно следовать имеющимся текстам

Допускается заменять по-своему как отдельные слова, так и отдельные фразы. Важно, чтобы молитва исходила из глубины души.

Такого понятия, как «главная древнеславянская молитва» не существует. Моления древнего народа отличаются индивидуальностью. Для того чтобы понять, как читались древнеславянские молитвы, нужно познакомиться с фольклором и этнографией славян.

Автор статьи:

Наталья Надеждина

Другие нюансы вечернего правила

Многие спрашивают о том, можно ли вечером перед сном слушать православные молитвы? В качестве ответа на этот важный для многих вопрос можно сослаться на послание апостола Павла к Коринфянам, в котором он пишет, что неважно, чем занимается человек, ест он, пьет или чем-либо другим занят, важно чтобы все делалось во славу Божью. Это значит, что можно прослушивать православные молитвы и песнопения перед сном

Но при этом следует понимать, что заменять вечерние молитвы таким способом нельзя.

Также можно слушать песнопения старцев Оптиной Пустыни. Это мужской монастырь, который славится древними православными традициями, история святыни уходит вглубь веков. Здесь во все времена служили Богу старцы, которые могли предвидеть людские судьбы и предсказывать будущее. Энергетика веры и необходимости служить Господу передается через молитвенные песнопения братии Оптиной Пустыни и настраивает на праведную жизнь.

Положительно церковь относится к просматриванию видео с песнопениями и молитвами. Можно вечером некоторое время просматривать, ранее скачанное видео бесплатно

Важно очень бережно относится к такому материалу. Желательно в процесс прослушивания аудио материалов или просматривания видео отложить все мирские дела

Перед вечерней молитвой нужно отрешиться от мирских дел и полностью сосредоточится на своем желании пообщаться с Богом и поблагодарить его за все, что было им дано вам в день прошедший.

Молиться вечером нужно непосредственно перед сном, а после вечерних молитв следует сразу ложиться спать. Не следует заниматься, какими-либо домашними делами и желательно без необходимости не общаться с домочадцами. Молиться нужно умом и сердцем. Это значит, что нужно осознавать каждое произнесенное слово, но исходить произнесенные фразы должны из глубины души. Если принимается решение молиться на старославянском языке, то нужно обязательно ознакомиться с русским переводом и понять каждое слово. Но когда изучение языка оригинала вызывает какие-либо затруднения, то лучше читать молитвы на русском языке, понимая полностью их смысл.

Очень важно, приступая к вечерним молитвам, изгнать из своего сердца обиды, горечь и раздражение. Важно понимать, что любая молитва станет поддержкой только в том случае, если верующий ведет праведную жизнь и вся его деятельность в жизни направлена на служение людям

Помешать общению с Богом и привести к тому, что вечерние молитвы не будут услышаны Господом, может сильная усталость. Поэтому нужно найти время немного отдохнуть перед тем, как молиться.

Важно понимать, что при чтении вечерних молитв не следует напрягаться. Важно не вычитывать сложные тексты молитв на старославянском языке, а понимать их

Без понимания молитвенных обращений искреннего общения с Богом, которое так важно в час вечерний, не получится. Именно поэтому необходимо заучивать молитвы. Священнослужители утверждают, что обязательно следует включать в вечернее правило молитвы старцев Оптина Пустынь. Они складывались веками и в каждой фразе можно уловить глубокую мудрость, которая поможет понять основы православия, а затем глубже познать их.

Автор статьи:

Наталья Надеждина

[media=https://www.youtube.com/watch?v=OcYl3NeD7s4]

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: